BASES PARA TRANSFORMADORES E.T. ROSARIO OESTE

 

 

Pliego
Circular Nº 1 – Cambios cronograma
Circular Nº 2 – Respuestas a consultas
Circular Nº 3 – Cambios cronograma
Circular Nº 4 – Cambios cronograma
Circular Nº 5 – Cambios cronograma
Circular Nº 6 – Cambios cronograma
Circular Nº 7 – Cambios cronograma
Circular Nº 8 – Cambios cronograma
Circular Nº 9 – Cambios cronograma
Circular Nº 10 – Licitación anulada